Romantikkens litteratur

Romantikken gjorde seg gjeldende i Europa fra slutten av 1700-tallet og til omtrent 1840. I opplysningstiden hadde forfatterne lagt vekt på å formidle kunnskap om samfunn og natur. Viten og fornuft sto sentralt, men mot slutten av 1700-tallet oppsto en reaksjon mot alle disse trekkene. Denne reaksjonen førte til romantikken.

I Norge fikk romantikken sitt gjennombrudd noe senere og den varte også noe lenger, til omtrent 1850. Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven er Norges mest kjente diktere i romantikken.

Et oppgjør med opplysningslitteraturen

I romantikken satte man den subjektive opplevelsen, følelsene og fantasien i høysetet. Dikterne fra romantikken var meget bevisste om å gjøre opp med den dyrkelsen av fornuften som preget opplysningstiden. De la derfor vekt på fantasien, intuisjonen, anelsen og inspirasjonen.

Følelser og guddommelighet

Den romantiske litteraturen rommet ofte store og sterke følelser. Menneskenes indre liv var...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn