Romantikkens kjennetegn

Følelsesladet: Den romantiske litteraturen rommer ofte store og sterke følelser. Det er menneskets indre liv som er i fokus for diktningen.

En guddommelig verdensånd: De romantiske dikterne ser det guddommelige i alt levende: i blomstene, i gresset, i årstidenes skiftninger og alt som spirer og gror. Ja, hele skaperverket er besjelet.

Dikteren som et geni: Ikke alle kan erkjenne eller oppleve denne guddommelige ånd. For vanlige mennesker er den skjult. Men den romantiske dikteren er i en særstilling. Han er et geni som i kraft av sin følsomhet står nærmere den guddommelige kraften. Gjennom kunstverket formidler han sine følelser, sine anelser og visjoner.

Naturen: Naturen står i en særstilling i romantikken. Det er særlig i naturen at den guddommelige ånd kommer til syne. Derfor idealiseres den ofte i diktningen. Det er i naturen at dikteren kan føle at verden er besjelet og henger samm...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn