Konflikten mellom Wergeland og Welhaven

Konflikten mellom Wergeland og Welhaven var en kulturmessig, men også personlig, konflikt som begynte i 1830. De to var begge studenter og hadde klare tanker om hvordan norske studenter, kunstnere og samfunnet generelt skulle utvikle seg videre.

Konflikten startet med at Johan Sebastian Welhaven publiserte diktet Til Henrik Wergeland i Morgenbladet. I de neste to årene skrev de til hverandre med ulike korte og spottende dikt i ulike aviser. 

Konflikten konsentrerte seg hovedsakelig om hvordan det nasjonale skulle være i Norge og hvordan diktningen skulle være, samt hvordan Norge skulle forholde seg til Danmark nå som Norge hadde fått en ny grunnlov og var blitt uavhengig av Danmark. 

Welhavens syn

Welhaven mente at Norge burde holde kontakten med Danmark for å lære mer og at Norge hadde langt igjen frem til å bli e...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn