Johan Sebastian Welhaven (1807-1873)

Johan Sebastian Welhaven var en norsk dikter og litteraturkritiker. Han regnes som en av de viktigste dikterne i norsk litteratur under romantikken. Som dikter stilte han strenge krav til diktets form og diktsjangeren i det hele tatt. Welhaven ga ut seks diktsamlinger i løpet av livet, og største verk er Norges Dæmring som ble utgitt i 1834. Dette verket er et angrep på kultur-Norge som Welhaven mente var tilbakestående.

Welhaven som kulturkritiker

Forfatterskapet til Welhaven, spesielt i de tidligere årene, viser preg av synet hans på Henrik Wergeland. Welhavens litterære debut het faktisk Henrik Wergelands Digtekunst og er en pamflett som ble utgitt i 1832. Pamfletten beskriver Welhavens syn på estetikken, som hovedsakelig samsvarte med synet til de fleste andre kunstnere i Norden....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn