Henrik Wergeland (1808-1845)

Henrik Wergeland var en norsk dikter og forfatter, og regnes av mange som Norges største dikter gjennom tidene. Språket i Wergelands verker er, som med annen stor litteratur, vanskelig å oversette korrekt.

Henrik Wergelands diktning spenner fra alt fra gjendiktning av Bibelen til barnedikt, skuespill og noveller. Han arbeidet som folkelærer og omsorgsarbeider og engasjerte seg i tillegg for undertryktes kamp for frihet.

Wergelands oppvekst

Wergeland ble født i Kristiansand og vokste opp på Eidsvoll. Faren hans, Nicolai Wergeland, arbeidet som sogneprest på Eidsvoll og deltok på Eidsvollsforsamlingen da grunnloven ble utarbeidet og underskrevet i 1814. 

Som 17-åring begynte Henrik Wergeland på teologistudiet på Det Kongelige Frederiks Universitet (Nå Universitetet i Oslo). Da han hadde avlagt eksamen fullførte Wergeland diktet Skabelsen, Mennesket og Messias. Dette diktet ansees for å være Wergelands hovedverk. Til tross for at Henrik Wergeland hadde avlagt embetseksamen gikk han arbeidsledig i store perioder a...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn