Romantikken (ca. 1790-1850)

Kunsterne formidler kontakt til det guddommelige

Romantikken er en tidsperiode som er knyttet til europeisk kunst og kultur fra slutten av 1700-tallet og til midten av 1800-tallet. Mens opplysningstiden satte fokus på fornuft, viten, frihet og fremskritt, ble kunsten og kulturen i romantikken preget av følelser.

De tidlige romantikerne mente at den moderne sivilisasjonen hadde ødelagt den viktige forbindelsen mellom mennesket og naturen. Fremfor å kontrollere og overstyre naturen, burde mennesket heller rette seg etter den. 

Kunstnerne i romantikken følte at det guddommelige var til stede i netopp naturen. Kunstnerne var ikke bare flinke utøvere, men også en slags profeter eller ‘genier’. De kunne formidle kontakt mellom det guddommelige og vanlige mennesker som ikke selv kunne oppleve visjoner og åpenbaringer.

Tre typer romantikk

Romantikken kan deles inn i tre hovedretninger: Fremoverrettet romantikk (også kjent som venstreromantikk), tilbakeskuende romantikk (høyreromantikk) og nasjonalromantikk.

Venstreromantikken er en liberal og radikal romantikktype. Den tar utgangspunkt i den engelske romantikken, som er løssluppen og fremtidsrettet. Innenfor venstreromantikken var man interessert i å skape forandringer i samfunnet, og derfor er typen kjennetegnet av en kamp for frihet og selvstendighet for både individet og nasjonalstaten. Engelske Lord Byron (1788-1824) var en forfatter som levede ut venstreromantikkens idealer. Hans liv var kjennetegnet av skandaler pga. hans løsslupne livsstil. I Norge er Henrik Wergeland en representant for romantikktypen. Hans inspirasjon fra venstreromantikken ses for eksempel i hans bruk av frie vers.

Høyreromantikken er en konservativ romantikktype. Den tar utgangspunkt i den tyske romantikken, som er tilbakeskuende og melankolsk. I høyreromantikken er man opptatt av fortiden. Man mener at mennesket var mer i kontakt med naturen før i tiden. Fortiden skildres derfor ofte på en idyllisk måte i høyreromantikken. En norsk representant for høyreromantikken er Johan Sebastian Welhaven. Welhavens litteratur er harmonisk og skrevet i en fast, tradisjonell form. Hans li...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn