Samfunnet i renessansen

​Det var økonomiske oppgangstider i Europa da renessansen fikk sitt gjennombrudd. Handelen i Nord-Italia blomstret og handelsborgerskapet vokste frem som en ny samfunnsklasse på 1400- og 1500-tallet.

Pavekirken svekkes på grunn av indre splittelse og moralsk forfall. Martin Luther gjør opprør mot den katolske kirke på begynnelsen av 1500-tallet. Han hevdet at det var gjennom tro og ikke gjerninger man ble frelst.
 
Kirkens posisjon ble ytterligere svekket da Nicolaus Copernicus og Galileo Gallilei påviste at sola var universets sentrum og jorden beveget seg rundt sola. Dette kalles et heliosentrisk verdensbilde (helios=sol) og står i motsetning til middelalderkirkens geosentriske verdensbilde (geos=jord).

Luthers opprør førte til reformasjonen som var en stor religiøs omveltning fra katolisisme til protestantisme i deler av Europa. Bøkene til Luther spredte seg mye fordi Johann Gutenberg oppfant boktrykkerkunsten, som gjorde massespredning av tekster mu...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn