Reformasjonen

Reformasjonen i Europa

Martin Luthers (1483-1546) opprør mot den katolske kirke kalles reformasjonen. Reformasjonen var en kirkelig omveltning fra katolisisme til protestantisme i Europa på 1500-tallet. Reformasjonen ble utløst av Martin Luther, som mente at den eneste vei til frelse var individuell tro på Jesus. I siste del av renessansen ble protestantismen dominerende i Nord-Europa.

Det ble sådd tvil om kirkens autoritet i religiøse spørsmål og ingen forsto hvorfor kirken i Tyskland skulle styres fra Roma. Dette var to av flere årsaker til konflikten mellom katolikker og protestanter som til sist endte i tredveårskrigen (1618-1648).

Luther hevdet at det var gjennom tro og ikke gjerninger, at man ble frelst, og at paven i Roma ikke hadde noe særlig makt.  Han ville gi kristendommen tilbake til de troende. Den katolske kirken ble ytterligere svekket på grunn av indre splittelse og moralsk forfal...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn