Naturalismen (ca. 1880-1890)

Naturalismen er inspirert av naturvitenskapen

Naturalismen er en retning under realismen fra ca. 1880-1890. 

I naturalismen forsto man derfor mennesket som et stykke natur – ikke som et vesen som sto over naturen. Mennesket kunne derfor også studeres på en vitenskapelig og presis måte, akkurat slik man studerte naturen. 

Menneskets situasjon var styrt av arv, miljø og samfunnsforholdene, og man kunne derfor i liten grad påvirke sin egen situasjon og samfunnsforholdene (determinisme). Naturalistene ville også skildre samfunnets stygge og heslige sider, og handlingen var ofte lagt til fattige miljøer.

Skrivestil og litteratur i naturalismen

Skrivestilen i naturalismen er nøytral og objektiv (refererende). Idealet var en fotografisk og nøyaktig gjengive...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn