Realismen kjennetegn

Litteraturen i realismen var preget av at forfatterne forsøkte å vise virkeligheten som den var, uten å idealisere eller gjøre den vakrere (slik man gjorde i romantikken). Forfatterne i realismen valgte en fremstillingsform som skulle gi et troverdig og sannsynlig bilde av samtiden. Litteraturen handlet i høy grad om hverdagslivet og andre jordnære temaer, for eksempel familieliv, forholdet mellom kjønnene, samfunnsklasser osv.

Skildret virkeligheten

I realismen ville litteraturen skildre virkeligheten slik den virkelig var og avsløre de mekanismene og normene som lå bak organiseringen av samfunnet. Den skulle være kritisk og sette problemer under debatt, slik danske Georg Brandes oppfordret til. Litteraturen handlet om konkrete og samfunnsrelevante emner og p...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn