Realismen (ca. 1870-1890)

Realismen er en litteraturhistorisk periode fra ca. 1850-1890. Perioden kalles også det moderne gjennombrudd. 

Realismen er kjennetegnet av kritisk litteratur som beskriver virkeligheten på en troverdig og gjenkjennelig måte. Typisk behandler tekster fra realismen samfundsrelevante temaer som kjønnsroller, ulikhet, maktmisbruk og religion. 

Realismen kommer til uttrykk i tre ulike retninger: poetisk realisme i 1850- og 60-årene, kritisk realisme i 1870-årene og naturalisme i 1880-årene. 

Sammendrag om realismen

  • Realismen er en periode i norsk litteraturhistorie.
  • Varer fra ca. 1850-1890.
  • Skildrer virkeligheten på en troverdig og gjenkjennelig måte.
  • Setter søkelys på samfundsproblemer og har typisk tydelig tendens, dvs. uttrykker en klar, samfunnskritisk holdning.
  • Forsøker å skildre den ytre, sansbare virkeligheten så presist som mulig.
  • Preget af realistisk skrivemåte.
  • Kommer til uttrykk i tre ulike retninger: poetisk realisme, kritisk realisme og naturalisme.
  • Forbindes med det moderne gjennombrudd, som er en betegnelse for de store endringene som settes i gang av den danske litteraturkritikeren Georg Brandes i 1870-årene.

Les mere i kompendiet vårt om realismen:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn