Realismen (ca. 1870-1890)

Det moderne gjennombrudd

Realismen, også kjennt som det moderne gjennombrudd, er en litterær tidsepoke som etterfulgte romantikken og den poetiske realismen. Mange mener det var en forelesning av den danske litteraturviteren Georg Brandes som førte til moderne gjennombruddet eller realismen. Brandes kritiserte den romantiske litteraturen og mente at det var på tide å sette problemene i samfunnet under debatt. Med andre ord ville han at litteraturen skulle bli mer samfunnskritisk.

Mens man i romantikken så mennesket som en del av en høyere, åndelig verden, og litteraturen som en måte å uttrykke det guddommelige på, vendte forfatterne fra det moderne gjennombrudd seg mot den virkelige verden, og fokuserte på menneskets konkrete livsvilkår og problemer.

For første gang ble den nordiske litteraturen kjent i Europa som en fremtidsrettet og – sett med datidens øyne - moderne litteratur. Forfatterne knyttet til det moderne gjennombrudd tok et endelig oppgjør med romantikken, som hadde vært den dominerende litterære strømningen inntil 1870-årene. 

Sammendrag om realismen

  • Startet, i følge flere, med en forelesning ved Georg Brandes.
  • Skulle sette problemene i samfunnet under debatt, mer samfunnskritisk litteratur.
  • Kunsten fokuserte på menneskets konkrete livsvilkår og problemer.
  • Nordisk litteratur ble for første gang kjent i Europa som moderne litteratur.
  • Tok et endelig oppgjør med romantikken

Samfunnet i realismen i Norge

Realismen er preget av teknologiske fremskritt. Elektrisiteten, jernbane, sporvogner og dampskip gjorde industriproduksjon og transport både raskere og mer effektivt etter 1850. Industrialiseringen kom senere til Norge enn England og gjorde seg først gjeldende da Grunnloven var på plass. D...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn