Temaer i postmodernismen

Noe av det som karakteriserer postmodernismen, er friheten til å skrive om absolutt alt. Ingen temaer er for små, ingen er for store. Man kan likevel trekke frem noen gjennomgangstemaer.

Verden er uforståelig: Forfatterne har akseptert at verden er helt ubegripelig. Livet handler ikke lenger om å finne frem til en dypere sannhet. I stedet leker forfatterne med ulike perspektiver og subjektive sannheter, dette ser vi spesielt i verkene til Jan Kjærstad.

Å skape mening: Man forsøker å skape mening i en verden der alt allerede er tenkt, skrevet, opplevd og oppdaget. Dette kan vi se blant annet i bøkene til Erlend Loe.

Lek med identiteter og roller: I postmodernismen leker man også med ulike identiteter og roller. Det postmoderne mennesket bærer masker og går inn og ut av ulike roller (Kjærstad).

Fokus på kroppen: Fokus på kroppen er også et gjennomgangstema i postmodernismen. Identiteten er ikke lenger forankret i kjernefamilien, til en sosial klasse eller et bestemt sted. Dette fører til at ytre faktorer som kropp og utseende blir mer viktig enn tidligere.

Tomhet og selvopptatthet: Mennesket lever uten de dype, store følelsene, og har mistet troen på at det finnes noe utenfor en selv. Litteraturen tematiserer individets mangel på engasjement i ann...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn