Postmodernisme kjennetegn

Postmodernismen er ikke bundet til regler

Mens de fleste tidligere litterære retninger har klare sjangertrekk, er postmodernismen veldig fri og frank. Forfatterne er ikke bundet til noen faste regler for hvordan litteraturen skal se ut eller hvordan språket skal brukes. Likevel kan vi finne noen felles likhetstegn ved postmodernistisk diktning.

Metafiksjon: Fellestrekket for alle sjangrene og diktningen i postmodernismen, kan sies å være metafiksjon. Det betyr at diktningen kommenterer seg selv, for eksempel ved å dramatisere leserrollen så leseren blir en del av verket. 

Språklige eksperimenter: Et annet særtrekk ved postmodernistisk litteratur er selvopptatthet og viljen til å eksperimentere med språket i litteraturen. 

Fiksjon og virkelighet: Postmoderne diktning stiller gjerne spørsmål ved forholdet mellom virkelighet og tekst.Diktningen bryter med all tidligere dikteform og søker å oppheve forskjellen mellom fiksjon og virkelighet. 

I tillegg viser postmodernistisk diktning ofte anti-holdninger. Derfor er gjerne tomhet, ensomhet, fravær, opprør og depresjon populære postmoderne temaer. 

Under skal vi se på de mest sentrale trekkene ved postmodernistisk diktning.

Sammendrag

  • Fri og frank hva gjelder sjangertrekk.
  • Forfatterne er ikke bundet av faste regler.
  • Fellestrekk for sjangrene og diktningen i postmodernismen er metafiksjon. Diktningen kommenterer seg selv.
  • Selvopptatthet og viljen til å eksperimentere med språke
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn