Postmodernisme (ca. 1980-)

Postmodernismen er en betegnelsen på en rekke mer eller mindre eksperimentelle uttrykksformer fra ca. 1980 og frem til i dag. Begrepet brukes om litteratur, film, kunst og arkitektur.

Den postmoderne tilstand

Det konkrete utgangspunktet for retningen er boken Den postmoderne tilstand: En rapport om kunnskap (1979), skrevet av den franske filosofen Jean-François Lyotard (1924–1998). Lyotard hevder at "de store fortellingene er døde". Med det mener han at de ideologiene vi tror på og som setter det vi gjør og opplever inn i en større sammenheng, har mistet sin troverdighet. Religion og politiske ideologier gir ikke lenger mening for folk flest. Når de store fortellingene er døde, må mennesket selv skape sine egne små fortellinger og finne sin mening i livet. Dermed gir «den postmoderne tilstand» samtidig rom for større mangfold og frihet.

Postmodernisme og modernisme

Det er vanlig å se på postmodernismen både som et brudd med og som en fortsettelse på modernismen. Utgangspunktet er fremdeles enkeltmenneskets opplevelse av den moderne verden, men de sterke følelsene av fremmedgjøring og meningsløshet er ikke lenger like sterkt tilstede. Postmodernistene aksepterer den kaotiske tilværelsen og de ser til og med nye mulighet...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn