Poetisk realisme (1850-1870)

Poetisk realisme, eler romantisk realisme, er en litterær stil som danner overgangen mellom romantikken og realismen. Den poetiske realismen var ikke langt unna romantikken kulturelt sett, men noe av det grensesprengende fra romantikken ble nedtonet og temaene ble hentet fra det hverdagslige. En kan si at man skrev på en romantisk måte, men med realistisk innhold.

I Norge sto realismen og nasjonalromantikken nære hverandre. Da den litterære nasjonalromantikken gikk mot slutten, fortsatte den poetiske realismen å gjelde frem til realismen overtok rundt 1890. 

Fra den poetiske realismen er det flere forfattere og verker som har preget norsk litteraturhistorie, spesielt Amtmandens Døttre av Camilla Collett og Peer Gynt av Henrik Ibsen. Disse forfatterne og verkene vil vi komme nærmere inn på under selve realismen.

Sammendrag

  • Overgang mellom romantikken og realismen.
  • Skrev på en romantisk måte om realistiske temaer.
  • Camilla Collett spesielt viktig forfatter med verket Amtmandens Døttre.