Sentrale temaer i opplysningstiden

Fornuft: Det mest sentrale temaet ved litteraturen fra opplysningstiden er troen på at man kunne skape en bedre verden gjennom kunnskap, oppdagelser og folkeopplysning. Forfatterne hadde en sterk tro på den menneskelige fornuft, og de viste skepsis til å stole på følelser og overtro.

Opplyse: Utover på 1700-tallet ble både adelens og kirkens makt svekket. Litteraturen skulle ikke lenger tjene en fyrste eller Gud. Før hadde dikterne skrevet på oppdrag fra makthaverne, nå skrev de for et større publikum. Forfatterne så på det som viktig at de nye ideene innenfor vitenskap og filosofisk og politisk tenkning ble spredd og tilgjengelig for alle. Lærdommen skulle ikke begrenses til noen få, men nå ut til hele folket. Opplysning skulle hjelpe mennesket til å frigjøre seg fra gamle oppfatninger som virket undertrykkende.

Kritisk og drøftende: Litteraturen skulle oppfordre og inspirere folk til å tenke selv og selv ta stilling til ulike saker. Artiklene i f.eks. Encyklopedien var derfor ofte kritisk og drøftende.

Samf...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn