Opplysningstidens litteratur

Litteraturen i opplysningstiden var preget av ideene om fornuft, frihet og troen på fremskritt. I Danmark-Norge kom dette især til uttrykk i Ludvig Holbergs komedier, som utstilte det ufornuftige og selvbedragerske i forskjellige samfunnslag.
Den toneangivende kunstneriske og litterære retningen i opplysningstiden kalles klassisismen.

Det klassisistiske drama

Dramaet (skuespill) stammer fra antikken, hvor blant annet Sofokles (495-406 fvt.) skrev tragedier og Aristofanes (450-385 fvt.) skrev komedier. Filsofen Aristoteles (384-322 fvt.) samlet sine teoretiske betraktninger over dramaet i verket Poetikken, som ble en slags lærebok for de klassisistiske dramadikterne i opplysningstiden. Den mest kjente klassisistiske dramadikteren er franske Molière (1622-1673). Hans komedier var til...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn