Ludvig Holberg (1684-1754)

Biografi

Ludvig Holberg ble født i Bergen, men levde mesteparten av sitt voksne liv i Danmark. Holberg var blant de viktigste forkjemperne for opplysningen i Norge. Allerede tidlig på 1700-tallet, hvor barokken ellers dominerte, satte Holberg opplysningstidens prosjekt til livs. Han skrev blant annet et historieverk i 1711 og et verk om naturrett i 1716, dvs. jus som alene bygget på fornuften. 

Senere i karrieren skrev Holberg essays som avspeilet den fornuftspregede livsanskuelsen hans. Ved siden av forfatterskapet var han også professor i historie og filosofi.

Holberg var preget av humanismen, opplysningstiden og barokken. Selv om han skrev både historiske og filosofiske verk, så er det hans skjønnlitterære forfatterskap som han er mest kjent for.

Blant annet skrev Ludvig Holberg satirer, en roman (Nils Klims reise til den underjordiske verden) og flere komedier. Totalt endte han opp med å skrive 26 komedier. De mest kjente av komediene er Den politiske Kandestøber, Den stundeløse, Jeppe på Bjerget og ikke minst Erasmus Montanus.

Holbergs komedier

Ludvig Holbergs komedier følger det klassisistiske dramaet i innhold og oppbygning med de tre enhetene og en konflikt som omdreiningspunkt. De har en harmonisk form som uttrykker troen på at “det gode, det sanne og det vakre” er de grunnleggen...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn