Johan Herman Wessel (1742-1785)

Johan Herman Wessel var en norsk dikter og forfatter, og en av de viktigste personene i Danmark-Norge under opplysningstiden. Han var prestesønn og hadde 13 andre søsken. Som 19-åring forlot Wessel Christiania og dro til København. I København skulle han studere, men han tok aldri eksamen og levde som litterat og privatlærer, med stadig dårligere helse.

Wessel er i dag kjent for sine parodier, satirer og humoristiske vers. Hans diktning var den mest folkelige av diktningen som ble skapt i Norske Selskab. Likevel oppfordret diktningen hans til fornuft.

Johan Herman Wessel har også noen fellestrekk med Ludvig Holberg. De så begge to på livet og mennesket litt humoristisk. Forskjellen på Wessel og Holberg er at Wessel aldri ønsket å oppdra leserne si...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn