Opplysningstidens forfattere

Opplysningstiden bød på flere forfattere som fortsatt leses med iver i dag. Flere av de mest kjente forfatterne var opplysningsfilosofer.

I Norge var det hovedsakelig Ludvig Holberg, Johan Nordahl Brun og Johan Herman Wessel som preget litteraturen. De vil vi komme tilbake til i neste kapittel, etter vi har gjennomgått de store utenlandske forfatterne som preget opplysningstiden.

Jonathan Swift (1667-1745)

Jonathan Swift var en irsk forfatter som ble født i Dublin på midten av 1600-tallet. Han arbeidet som prest og tok teologisk doktorgrad i 1701. Han forsøkte også å komme seg inn i engelsk politikk, men dette lyktes ikke.

Swift diktet opp fiktive samfunn, så han kunne kritisere samfunnet han selv levde i. På denne måten oppmuntret han leserne sine til selv å treffe rasjonelle valg og bryte med autoritetene og tradisjonene, noe som var sentralt i opplysningstiden.

Jonathan Swift er mest kjent for verkene Et beskjedent forslag (A Modest Proposal) og Gullivers reiser (Gulliver’s Travels).

Voltaire (1694-1778)

Voltaire, som egentlig het Francois-Mariet Arouet, var en fransk historiker, forfatter og filosof. Voltaire hadde en lynende skarp intelligens og var en tidlig og modig talsmann for menneskere...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn