Nyromantikken (ca. 1890-1905)

Nyromantikken er et brudd med realismen og naturalismen

Nyromantikken er en litterær strømning som oppstår i 1890-årene. Nyromantikken er en reaksjon på den foregående periode: realismen, og især retningen naturalismen. I både realismen og naturalismen ønsket man å skildre den ytre verden slik den var. Man skrev derfor litteratur som gjenga virkeligheten på enten en samfunnskritisk eller en nøytral og nøktern måte.

De nyromantiske forfatterne ønsket derimot å vende blikket innover. De ville dyrke det inderlige, følsomme og subjektive og introdusere fantasi og følelser i litteraturen. De nyromantiske forfatterne fokuserte altså på det indre fremfor det ytre. 

Nyromantiske forfattere

I Norge er Arne Garborg og Vilhelm Krag noen av forfatterne som skriver nyromantisk. Henrik Ibsens sene dramaer og Jonas Lies eventyrsamlinger kan også leses som nyromantisk litteratur. Utover det blir de to tidlige modernistene Sigbjørn Obstfelder og Knut Hamsun også ofte kalt nyromantiske fordi d...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn