Nyrealisme kjennetegn

Nyrealistisk litteratur hadde flere kjennetegn, som både minner om de kjennetegnene vi har for realismen, men som samtidig står på egne bein.

  • Nyrealismen og realismen hadde begge en svært realistisk fortellerstil.
  • Litteraturen i både nyrealismen og realismen handlet om hverdagslige temaer.
  • Språket og samfunnet ble ikke på noen måte forskjønnet eller gjort vakrere enn de var i hverken nyrealismen eller realismen.

Arbeiderklassens perspektiv

Arbeiderklassen ble dratt inn i litteraturen. Tidligere hadde litteraturen skildret borgerskapets erfaringer, men i nyrealismen ble litteraturen skrevet av og for arbeiderne. De hadde med seg nye og viktige erfaringer til litteraturen - fra oppvekst i fattighus, fra arbeidet i industri og gruvedrift, fra fiskerliv, jernbaneutbygging og veiarbeid. De hadde erfaringer fra arbeidsløshet og fra miljøer som avlet klassehat, kampvilje og solidaritetstrang. Litteraturen hadde også ofte detaljerte og konkrete beskrivelser av den moderne byen.

Tematiserte overgangen mellom det tradisjonelle og det moderne samfunn

Nyrealismen er opptatt av overgangen mellom det tra...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn