Halldis Moren Vesaas (1907-1995)

Halldis Moren Vesaas ble født i Trysil og vokste opp i et kulturelt miljø og allerede da hun var 9 år fikk hun sin første historie på trykk i et barneblad. Hun tok lærerutdanning, men arbeidet ikke som lærer umiddelbart. Først under krigen jobbet hun som lærer i Vinje, hvor hun hadde bosatt seg sammen med ektemannen Tarjei Vesaas.

Sentralt i Moren Vesaas’ diktning sto temaer som kjærlighet, samhørighet og storhet i daglig arbeid. Diktene hennes er i stor grad skrevet med rim og rytme, noe som kjennetegner nyrealistisk diktning. Til tross for at hun betegnes som en nyrealistisk lyriker, skrev hun også dikt med frie vers. Ettersom størsteparten av diktningen hennes er tradisjonell i formen, plasserer vi Halldis Moren Vesaas under nyrealismen.

I løpet a...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn