Nyrealismen (ca. 1905-1940)

Samtidig med modernismen

Nyrealismen var en litterær retning som fant sted samtidig som modernismen, fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til utbruddet av andre verdenskrig. Mens modernismen ville skape en ny litteratur som eksperimenterte med de tradisjonelle formene, så ville nyrealismen bygge videre på den etablerte tradisjonen fra 1800-tallet.

Nyrealismen fikk også et mer lokalt og nasjonalt preg enn hva selve realismen hadde. Handlingen i de litterære verkene ble lagt til lokalmiljøer som var tydelig norske. 

En tradisjonell litteratur

Forfatterne i nyrealismen representerte ulike tendenser, men det som bandt dem sammen, var ønsket om å bygge videre på de tradisjonelle uttrykksmåtene fra 1800-tallet. For prosaen sin del betydde det at fo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn