Kjennetegn og sjangertrekk ved sagalitteraturen

Slekten: Sagaene starter som regel med oppramsing av hovedpersonenes slekt. Dette vitner om at slekten (ætten) var viktig i det norrøne samfunnet.

Samfunnet: Tegner bilde av et urolig og voldelig samfunn. Handler ofte om strid og konflikter. Det norrøne samfunnet hadde ikke politi eller annen ordensmakt – skjer det et drap, er det slektens plikt å skape balanse ved å straffe eller kreve erstatning.

Idealer og verdier: I sagaene er det vikingidealer som handlekraft, viljestyrke, tapperhet, egenrådighet, lojalitet og sluhet som vektlegges. Dessuten regnes det å være en dyktig skald som veldig verdifullt. Helten er nesten alltid en god skald.

Helten: Det er nesten alltid en helt i sagaene, som er et eksempel på ærens idealer. Ofte er det også en idiot med som er bilde på det motsatte. Helten er ofte kjennetegnet ved å være en ener som på egenhånd sprenger samfunnets normer. For eksempel vil ikke Gunnlaug Ormstunge respektere farens forbud mot...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn