Norrøn prosa

Sagadiktningen tilhører den norrøne prosasjangeren. Handlingen i sagaene foregår som regel på 900- og 1000-tallet, men noen foregår også så sent som på 1200- og 1300-tallet.

Det er vanlig å dele inn norrøne sagaer i fem grupper: Kongesagaer, islendingesagaer (ættesagaer), islandske samtidssagaer, helgensagaer og fornalder- og riddersagaer.

De to mest utbredte av disse er kongesagaene og islendingesagaene. Kongesagaene handler i all hovedsak om en spesifikk konge, mens islendingesagaene tar for seg en familie (ætt) eller en person i en ætt.

Analyse av saga | Oppskrift

I denne webboken får du Studienetts hjelp til analyse av saga/soga. Vi hjelper deg med alt fra historisk bakgrunn om sagatiden, til sagaens oppbygning, fortellermåte, miljø, personer og temaer. Vi ser også på hvordan du kan lage en god tolkning av en saga.

Sammendrag

  • Sagadiktningen tilhører prosasjangeren, men er skjønnlitterær.
  • Sagaene foregår som regel på 900- og 1000-tallet, men noen senere.
  • Fem grupper av sagaer: Kongesagaer, islendingesagaer, samtidssagaer, helgensagaer og fornalder- og riddersagaer.
  • Kongesagaene og islendingesagaene mest utbredt.