Den yngre Edda

Den yngre Edda ble skrevet av Snorre Sturlason omkring år 1220. Boken er en lærebok i skaldskap og er overlevert mer eller mindre i sin helhet i en rekke håndskrifter. Den yngre Edda er en av de viktigste kildene vi har til norrøn mytologi og hvilke versemål, rytme og rimmønster som brukes i norrøn diktning.

Dialogformen i Den yngre Edda er svært tydelig i bokens første to deler. Dette var fast tradisjon i pedagogiske tekster i antikken og middelalderen. Verket består først av en prolog og deretter tre hoveddeler:

Hoveddeler i Den yngre Edda

Den første hoveddelen i Den yngre Edda er Gylvaginning (Gylfaginning på norrønt ‘Gylves synsbedrag’) er en samlet fremstilling av norrøn gudelære. Gylvaginning inneholder mesterlig gjenfortelling av flere av gamle norrøne myter. I Gylvaginning finnes blant annet mytene om Tors reise til Utgard, Tors fiske, Balders død og Ragnarok. 

Snor...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn