Skalder og skaldekvad

Mye av litteraturen fra norrøn tid er anonym, unntaket er tekstene som er skrevet av en skald. En skald var en dikter, poet og historieforteller. Skaldene arbeidet oftest for konger og høvdinger med å skrive skaldekvad om guder, helter og gjerne også om vikingkongene og høvdingene selv. 

Forskjeller eddadikt og skaldekvad

Forskjellen på eddadiktene og skaldekvadene er at eddadiktene handler om gamle guder og fortid. Skaldekvadene handler derimot om samtiden, og de var gjerne del av større verk som kongesagaer eller islendingesagaer.
 
Gjennom skaldekvadene dekorterte og gjenfortalte skaldene historier om stordåder fra tidligere. Skaldekvad anses som en kunstart og de beste skaldene var anerkjente og svært godt betalt.  

Skalder ble også i blant ansatt i kongens hird, og det forteller noe om statusen de hadde. I det avgjørende slaget ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn