Gudedikt og heltedikt

Innholdsfortegnelse

Gudedikt

Vi kjenner til 13 gudedikt, som alle handler om norrøne guder og norrøn mytologi. Ettersom diktene er nedskrevet i kristen tid, er stoffet behandlet med en viss distanse. Gudediktene handlet om guder som for de nykristne var gammel tro. De gir få opplysninger om hvordan man praktiserte norrøn mytologi som religion.

Man pleier å dele opp gudediktene i fortellende dikt og kunnskapsdikt, avhengig av om de formidler kunnskap eller om de har en bestemt historie å fortelle. “Voluspå” og “Håvamål” er de to mest kjente kunnskapsdiktene.

Hovedpersoner i gudediktene

I gudediktene er innholdet oftest dominert av en enkelt norrøn gud, som Odin, Tor, Heimdall eller Frøy. I mange av diktene opptrer også gudene som gruppe eller som samfunn. 

I Torsdiktene ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn