Den eldre Edda

Boken besto av 29 dikt. Eddadiktningen består av disse 29 diktene, et dikt om Balders drømmer og noen få dikt som er bevart i andre bøker og skrifter fra middelalderen og senere tid.

Eddadiktene

Alle eddadiktene er anonyme, vi vet ikke hvem som først skrev dem ned. De fleste diktene er overført muntlig fra person til person fra ca. 700 inntil de ble nedskrevet på 1200-tallet. I eldre tid ble eddadiktene regnet for å være urgamle, men nyere forskning er heller i retning av å mene at flere av dem ble til i islandsk kulturmiljø og minst ett kan til og med være skrevet på Grønland.

Språkbruk i eddadiktene

Språkføringen i eddadiktene er oftest rimelig enkel, men kan i blant bestå av stilistiske figurer, heiti og kjenninger. Enkelte dikt har faktisk en så poetisk kort uttrykksmåte og storslagenhet at de skiller seg ut som store verker i verdenslitteraturen.

Eddadiktene er blitt utgitt utallige ganger. Det finnes også flere oversettelser til nyere språk, enten av enkelte dikt eller hele Edda. Noen av oversettelsene er tro til originalteksten, mens andre er litt friere oversatt.

Sammendrag

  • Alle eddadiktene er anonyme.
  • Eddadiktene ble overført muntlig fra ca. 700 til de ble skrevet ned på 1200-tallet.
  • Enkel språkføring i Eddadiktene

Voluspå

Voluspå er et kunnskapsdikt og en av de viktigste kildene våre til norrøn mytologi. Voluspå betyr volvens spådom. Ei volve er ei trollkjerring, eller synsk kvinne, og i Voluspå er hele diktet lagt i munnen til ei slik spåkvinne.

Volven kan huske ti...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn