Norrøn poesi

De poetiske norrøne verkene finner vi hovedsakelig i Den eldre Edda og Den yngre Edda. Lenge trodde man at eddadiktningen som Snorre skrev om på 1200-tallet, var gått tapt. En islandsk biskop, Brynjólfur Sveinsson mente derimot at en bok med diktene som Snorre viste til måtte finnes. I 1643 kom Sveinsson over et håndskrift med 29 dikt. Denne samlingen kalles i dag Den eldre Edda.

Boka ble sendt i gave til kongen i København. Her fikk den plass i håndskriftsamlingen i kongebiblioteket og ble tildelt navnet Codex Regius, som betyr Kongens bok.