Det nasjonale gjennombrudd (1840-1850)

Det nasjonale gjennombrudd er et begrep om innholdet i kunst og kulturliv på 1840- og 1850-tallet i Norge. I all hovedsak handlet det nasjonale gjennombrudd om den økende bevisstheten om norsk kultur. Selve begrepet ble skapt av Moltke Moe i 1890-årene.

Det nasjonale gjennombrudd startet først og fremst med grunnloven. I 1833 publiserte Andreas Faye boken Norske sagn. Man ble klar over at verdifulle kulturtradisjoner hadde levd i de norske bygdene under hele dansketiden. Med disse tradisjonene kunne man bygge opp en egen selvstendig norsk kultur.

Jakten på det norske

Med visshet om at det norske kunne finnes i bygdene, satte Asbjørnsen og Moe ut for å samle eventyr, mens Ivar Aasen reiste omkring og samlet inn språket som senere skulle bli til nynorsk. Utvik...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn