Utenlandske forfattere i modernismen

Også i utlandet fikk modernismen et gjennombrudd. Flere av de utenlandske modernistiske forfatterne har vært fundamentale for senere litteratur, fortellerkunst og skrivemåte. I dette kapittelet vil vi kort gjennomgå de viktigste utenlandske forfatterne i modernismen.

Marcel Proust (1871 - 1922)

Marcel Proust var en fransk forfatter som ble født inn i en høytstående familie. Det var først i 1913 at han fikk anerkjennelse som en forfatter med betydning, da han ga ut et romanverk, På sporet av den tapte tid, som ga et nyansert bilde av hvordan de ledende sosiale klassene ble oppløst og hvordan det var i Frankrike på slutten av 1800-tallet og frem til første verdenskrig.

Mye av det Proust skrev ble utgitt etter hans død. I 1952 kom romanen Jean Santeuil som er et av hans aller viktigste verk. Det er også i senere tid skapt stor interesse for Prousts litteraturkritiske verk, og da først og fremst Contre Sainte-Beuve (ca. 1909) som tar for seg viktige tendenser Proust så for seg ville prege litteraturen fra 1950 og utover. Proust skrev med tunge setninger og han har hatt stor innflytelse på senere romandiktning. 

Virginia Woolf (1882-1941)

Virginia Woolf var født i England i 1882, og er en av de aller viktigste forfatterne i modernismen. Hun led store deler av livet av bipolar lidelse. Karrieren hennes som profesjonell forfatter startet i 1900 da hun var 18 år gammel, hovedsakelig skrev hun da journalistisk. Hennes første bok The Voyage Out ble utgitt i 1915.

Flere av romanene og novellene til Virginia Woolf er tematisert rundt liv og død, og hun ønsket å minne alle om at meningen med livet er at man skal dø. De kjennetegnes også av at hun, som en av de første forfatterne i verden, skrev med mange tilbakeblikk, brudd på kronologi, indre monolog og kommunikasjon utover ord.

De mest kjente verkene til Woolf er Mrs. Dalloway (1925), Til fyret (1927) og essayet Et eget rom (1929)

Livet til Woolf var preget av hennes bipolare lidelse, og som 59-åring begikk hun se...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn