Tekster til eksamen og muntlig

Modernismen er et stort tema, og hvis du skal holde et foredrag eller en presentasjon om dette til muntlig eksamen, er det viktig at du avgrenser og/eller lager en problemstilling. Under finner du forslag til mulige overordnete emner med tekstforslag: 

Overordnet emne: Fremmedgjøring, hjemløshet og indre uro...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn