Surrealisme (ca. 1920-1940)

Surrealistisk litteratur er som det meste av modernistisk litteratur nyskapende og eksperimenterende. Det finnes imidlertid en rekke kjennetegn som særmerker nettopp surrealistisk litteratur. Disse trekkene kan det være fint å ha overblikk over dersom du skal analysere en surrealistisk tekst.

  • Surrealismen dyrker i stor grad det ubevisste. Surrealistene ønsker å trenge inn bak vår bevissthet.
  • Surrealistene skildrer våre underliggende drifter og lyster, som vi gjerne ikke lytter fordi de føles forbudte eller fordi vi ikke er dem bevisst.
  • Drømmer og mareritt er typiske temaer i surrealismen. Når vi sover, kobler vi av vår bevissthet, mens de ubevisste tar over.
  • Den surrealistiske skrivestilen kan defineres som drømmende og forvirrende. Det kan ofte være vanskelige å se den logiske sammenhengen mellom handlinger og følelser i en surrealistisk tekst.
  • Surrealistisk litteratur kan virke svært umiddelbar. Enkelte ganger er det nesten som om vi bare får direkte tilgang til en forfatters uorganiserte tanker.

Les mere om surrealisme i kompendiet vårt om modernismen.