Modernisme kjennetegn

Subjektive opplevelse og underliggjøring

I modernismen var det den subjektive opplevelsen som havnet i fokus. Den modernistiske litteraturen handlet ofte om et menneske som forsøkte å orientere seg i en moderne verden som var sekularisert og urbanisert. 

Individet kunne oppleve verden som splittet eller fragmentert (dvs. uten sammenheng), enten som følge av den teknologiske utviklingen eller fordi de tradisjonelle verdiene ikke lenger var gjeldende. Dette skapte en opplevelse av angst, ensomhet eller hjemløshet hos jeg-et. Man lette forgjeves etter en mening med livet. Dette kunne gi den modernistiske litteraturen en dyster og pessimistisk stemning. 

De modernistiske forfatterne mente at en kaotisk hverdag krevde et nytt språk, nye ord og nye språklige bilder. Dette førte til at språket i den modernistiske litteraturen brøt med det vanlige «normalspråket». Man sier at språket gjennomgikk en ‘underliggjøring’. Gjennom språket utforsket forfatterne den moderne...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn