Sentrale temaer i modernismen

Fellestrekk i modernismen

Selv om den modernistiske litteraturen ofte tilhører forskjellige retninger, for eksempel futurisme, ekspresjonisme og surrealisme, er det en rekke fellestrekk og sentrale temaer som gjør seg gjeldende. De fleste temaene er eksistensielle, det vil si at de handler om viktige sider ved livet.

Modernistisk litteratur kjennetegnes ved at den bryter med de mer tradisjonelle kunstformene fra opplysningstiden og romantikken. Mens de tradisjonelle kunstformene hadde klare regler, er den modernistiske litteraturen preget av friere tøyler og eksperimentering. ‘Det moderne’ betyr ‘det nye’ og i modernismen ligger det en tanke om hele tiden å fornye litteraturen ved å gå nye veier.

Tematiserer verdikrisen

Den modernistiske litteraturen er kjennetegnet ved å tematisere den verdikrisen som det moderne samfunnet sto i. I det moderne samfunn tvilte man i økende grad på de tradisjonelle verdier og normer:

  • Det stilles spørsmålstegn ved kristendommens verdier og etikk.
  • Det stilles spørsmålstegn ved Guds eksistens.
  • Det stilles spørsm
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn