Samfunnet i modernismen

I det moderne samfunn skapte den teknologiske utviklingen og industrialiseringen en ny hverdag for mange. Mye ble bedre som følge av dette og mange fikk en mye enklere hverdag. Samtidig ble samfunnet også mer innviklet, og det skapte nye problemer. Velstanden ble f.eks. ujevnt fordelt, noe som førte til at klasseskillene økte og det oppsto sosial uro.

Urbanisering (folk flytter til byene)

I begynnelsen av 1900-tallet flyttet folk til de store byene og denne urbaniseringen førte til at tradisjonelle familiestrukturer ble oppløst. Før levde familiene sammen i større grad. Alt fra oldeforeldre til spedbarn bodde under samme tak, men utflyttingen medførte at normalt kun to generasjoner bodde sammen. 

Mange følte seg derfor veldig alene og rotløse i storbyen. På en side fikk man altså større materiell velstand i byene, men på en annen side fikk man også større eksistensiell usikkerhet. Dette tematiseres i den modernistiske litterature...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn