Nyromantikken

Nyromantikken betegner perioden på slutten av 1800-tallet i Norge. Normalt avgrenses den til årene 1890-1905. Nyromantikken kan sees på som en reaksjon mot naturalismen og realismen. Den var snarere en tilbakevending og videreføring av romantikken som dominerte litteraturen og kunsten i første halvdel av 1800-tallet. 

I nyromantisk litteratur uttrykte jeg-et ofte en lengsel tilbake til naturen, til eksotiske steder eller en svunnen tid. Kunsten og natursynet hadde med andre ord mye til felles med romantikken.

Nyromantikken førte til en fornyelse av lyrikken. Den blomstret og ble preget av det man gjerne kaller for ‘tidsånden’. Lyrikken og litteraturen generelt beskrev naturen på en følelsesladd og stemningsfull måte, men hadde likevel mystisk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn