Ekspresjonisme

Uttrykksfull og eksperimenterende

Ekspresjonismen var en sterkt uttrykksfull og eksperimenterende litterær retning, hvor menneskelige følelser og indre drifter eksploderte. De mørke, skjulte indre kreftene i mennesket kom til uttrykk. I ekspresjonismen var individets subjektive uttrykk i fokus i motsetning til impresjonismen hvor det var sanseinntrykket som ble gjengitt. I ekspresjonismen var utgangspunktet altså den subjektive, indre virkeligheten og ikke den objektive, ytre virkeligheten. Ekspresjonismen var uttrykk for den oppfattelsen at virkeligheten i høy grad må defineres og fortolkes av subjektet.

Oppgjør med borgerlige verdier

Ekspresjonismen sprang ut av sjokket etter første verdenskrig, hvor det virket som det var enden på den vestlige kulturen og på all fremskrittsoptimisme og moral. Ekspresjonismen var et oppgjør med den tradisjonelle, bo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn