Retninger i modernismen

Modernismen kan sies å være en fellesbetegnelse eller paraplybetegnelse, fordi den egentlig rommer en rekke ulike retninger. Modernismen samlet alle retningene som var gjeldende på dette tidspunktet i litteraturhistorien. 

Det som binder retningene sammen er at de ofte viser ulike sider av modernistenes virkelighetsoppfatning. De bindes også sammen ved at de bryter med tradisjonen og kravet om å skape noe helt nytt.

De enkelte retninger i modernismen