Nyenkelhet (ca. 1950-1970)

Nyenkel litteratur er som det meste av modernistisk litteratur nyskapende og eksperimenterende. Det finnes imidlertid en rekke kjennetegn som særmerker nettopp nyenkel litteratur. Disse trekkene kan det være fint å ha overblikk over dersom du skal analysere en nyenkel tekst. 

  • Nyenkelheten er en reaksjon på det dystre verdenssynet som preger mye av modernismen. Nyenkelhetens forfattere deler ikke pessimismen som mange andre modernister kjenner overfor det moderne samfunnet.
  • Nyenkelhetens litteratur er lett tilgjengelig. Den er mye mer leservennlig og forståelig enn mye annen modernistisk litteratur.
  • Nyenkelheten fokuserer ofte på ting fremfor subjektet. Det er spesielt ting fra hverdagen som den nyenkle litteraturen skildrer.
  • Den nyenkle lyrikken finner inspirasjon i litteratur fra hele verden. For eksempel er  mange nyenkle forfattere inspirert av den enkle diktformen haiku fra Japan samt den litterære retningen imagisme fra USA og England.

Les mere om nyenkeltheten i kompendiet vårt om modernismen.