Futurisme (ca. 1909-1940)

Futuristisk litteratur er som det meste av modernistisk litteratur nyskapende og eksperimenterende. Det finnes imidlertid en rekke kjennetegn som særmerker nettopp futuristisk litteratur. Disse trekkene kan det være fint å ha overblikk over dersom du skal analysere en futuristisk tekst. 

  • Temaene som kjennetegner futurismen er storbyen, teknologien og krigen. Temaene ses i et positivt lys.
  • Typiske motiver i futurismen er krigsmaskiner, våpen, lokomotiver, racerbiler, flyvemaskiner, fabrikker osv. Mennesket blir i enkelte tilfeller også sett på som maskiner som bør bevege seg effektivt og nådeløst gjennom tilværelsen.
  • Den futuristiske litteraturen skal uttrykke teknologiens tempo og fart. Derfor brukes det for eksempel plutselige linjeskift og korte setninger, som deler opp lesningen i små deler som man leser raskt.
  • Futuristisk litteratur bryter ofte helt ned gamle tradisjoner. Det vil si at futuristiske forfattere forsøker å være nyskapende på så mange måter som mulig for å ta avstand fra fortiden.

Les mere om futurisme i kompendiet vårt om modernismen.