Ekspresjonisme (ca. 1900-1940)

Ekspresjonistisk litteratur er som det meste av modernistisk litteratur nyskapende og eksperimenterende. Det finnes imidlertid en rekke kjennetegn som særmerker nettopp ekspresjonistisk litteratur. Disse trekkene kan det være fint å ha overblikk over dersom du skal analysere en ekspresjonistisk tekst. 

  • Ekspresjonismen ønsker å uttrykke subjektets følelser og opplevelser. Man fokuserer derfor på individets indre liv.
  • Modernistiske temaer som storbyen, naturen, krigene og meningen med livet skildres ofte med utgangspunkt i følelseslivet. Man kan si at følelsene ligger som et slags filter over virkeligheten: Alt ses og oppleves innenfra.
  • Ekspresjonistisk litteratur skrives i et kontrastfylt og fortettet språk.
  • Det brukes overraskende ordsammensetninger, sterke kontraster og mange symboler. 

Les mere om ekspresjonisme i kompendiet vårt om modernismen.