Dadaisme (ca. 1915-1922)

Dadaistisk litteratur er akkurat som det meste av modernistisk litteratur nyskapende og eksperimenterende. Det finnes imidlertid også en rekke kjennetegn som særmerker nettopp dadaistisk litteratur. Disse trekkene kan det være fint å ha overblikk over dersom du skal analysere dadaismen som modernistisk retning. 

  • Dadaistene er ikke redde for å håne og gjøre narr av kunsten. Kunst skal ikke opphøyes til noe storslått og genialt.
  • Dadaister hyller og utforsker det meningsløse, merkelige, tilfeldige og uforståelige.
  • Dadaismen forsøker å vise at alt kan være kunst. Derfor kan helt alminnelige gjenstander, som man normalt ikke vil bruke i kunsten, være kunst i dadaismen.
  • Det er en alvorlig kjerne bak dadaismens lekende og useriøse fasade, blant annet fordi retningen er en reaksjon på første verdenskrig.

Les mere om dadaisme i kompendiet vårt om modernismen.