Absurdisme (ca. 1945-1960)

Absurdistisk litteratur er som det meste av modernistisk litteratur nyskapende og eksperimenterende. Det finnes imidlertid en rekke kjennetegn som særmerker nettopp absurdistisk litteratur. Disse trekkene kan det være fint å ha overblikk over dersom du skal analysere en absurdistisk tekst. 

  • Absurdistisk litteratur skildrer ofte en tom og meningsløs tilværelse. 
  • Absurdismen har en eksperimenterende og lekende skrivestil.
  • Humoren i absurdismen er tragikomisk. Det vil si at man ler av noe som også er tragisk.
  • Personene i en absurdistisk tekst er ofte underlige einstøinger som aldri lærer av feilene sine.
  • Absurdismen får størst suksess i teateret, hvor Samuel Beckett er en av de mest kjente absurdistiske dramatikerne.

Les mere om absurdisme i kompendiet vårt om modernismen.