Modernismen (ca. 1890-1960)

Omkring år 1900 skjedde et betydelig skifte i litteraturen i Europa som ble begynnelsen på modernismen. Mange forfattere opplevde den gryende moderne verden som et kaldt, fremmedgjørende og angstfremkallende sted. De følte en økende hjemløs- og rotløshet som de uttrykket i skrivingen sin. Fremtidsoptimismen som i all hovedsak hadde vært rådende siden renessansen, var på vikende front. 

Modernismen er en reaksjon

Modernismen kan forstås som en reaksjon på de endringene Europa opplevde i løpet av siste halvdel av 1800-tallet. De modernistiske forfatterne opplevde å leve i en fundamentalt ny og annerledes verden:

  • Samfunnet ble modernisert med større bygninger, biler, elektrisitet og industrialisering.
  • Urbanisering førte til at flere folk bodde i byer og familier ble mer stykket opp enn tidligere.
  • Den tradisjonelle levemåten hvor man levde i små samfunn ble gradvis erstattet av en mer individualistisk levemåte hvor man i større grad måtte skape sin egen identitet.
  • Religionen mistet posisjonen som den instansen som definerte moral og verdi. I stedet ble dette mer opp til hver enkelt.

De t...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn