Modernismen (ca. 1890-1980)

Modernismen er en reaksjon på det moderne samfunnet

Modernismen er en litterær strømning som oppstår som en reaksjon på de mange endringene Europa opplevde i løpet av siste halvdel av 1800-tallet. De modernistiske forfatterne opplever å leve i en verden som er ny og annerledes på en grunnleggende måte.

Samfunnet blir modernisert med større bygninger, biler, elektrisitet og industrialisering mot slutten av 1800-tallet. Urbanisering fører til at flere bor i byer og til at familier blir stykket opp mer enn tidligere. Den tradisjonelle levemåten hvor man lever i små samfunn blir gradvis erstattet av en mer individualistisk levemåte hvor man i større grad må skape sin egen identitet. Religionen mister posisjonen som den instansen som definerte moral og verdi. I stedet blir dette mer opp ti...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn