Kildeliste

Liste over benyttede kilder under utforming av nettboken:

Janson, Benthe Kolberg m.fl.: tema - Norsk språk og litteratur, Samlaget, 2. utgave, 2009

Dahl, Berit Helene m.fl.: Grip teksten, Aschehoug, 1. utgave, 2011

Røskeland, Marianne m.fl.: Panorama, Gyldendal, 2010

Internettsider:

https://snl.no/Norges_litteraturhistorie (med undersider).
Hentet i perioden 13/2 2014 – 26/8 2014.