Om denne nettboken

© 2023 Better Students ApS

Tittel: Norsk litteraturhistorie
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2013
Sist oppdatert: 10.11.2023
Antall sider: 85

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2013). Norsk litteraturhistorie. Hentet 1. desember 2023 fra https://www.studienett.no/norsk-litteraturhistorie

Litteratur

Janson, Benthe Kolberg m.fl.: tema - Norsk språk og litteratur, Samlaget, 2. utgave, 2009

Dahl, Berit Helene m.fl.: Grip teksten, Aschehoug, 1. utgave, 2011

Røskeland, Marianne m.fl.: Panorama, Gyldendal, 2010

Internettsider:

https://snl.no/Norges_litteraturhistorie (med undersider).
Hentet i perioden 13/2 2014 – 26/8 2014.