Barokkens litteratur

I all hovedsak er litteraturen i barokken bruksdiktning. Det vil si at den skulle inngå i oppdragelsen av folket, tukte dem og mane til en kristen livsførsel. Derfor skrev barokkdikterne på folkespråket og ikke på latin. Forfatterne utførte bestillingsarbeid som salmer og leilighetsdikt, som stilte krav til originalitet og håndverksmessige evner.  Det meste av litteraturen ble skrevet for å brukes til bestemte leiligheter som kirkegange, bryllup, begravelser, kroninger og bursdager. 

Kjennetegn på barokkens litteratur

Barokkdiktningen er kjennetegnet ved en følelsesladet, bilderik og kunstferdig stil. Kompliserte ordvalg og mange språklige bilder er idealet. Målet med den barokke litteraturen var å vekke følelser hos leseren. Den barokke diktningen speilet datidens samfunn, hvor alle hadde sin plass i et fast system, med kongen på toppen. Det meste av litteraturen som ble skapt i barokken sto enten i kongens eller kirkens tjeneste og var av religiøs art.

I barokkdiktni...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn